Nordstaden

  • Kund: Nordstaden
  • Start: Juni 2015
  • Avslut: Augusti 2015
  • Arbetsgrupp: Patrick Edqvist, Christoffer Wikström

Bunga har haft äran att jobba med Nordstaden, en fastighetsförvaltare som vill erbjuda sina kunder bland det bästa. Bunga har hjälp dem att återuppliva sin gamla hemsida med ny design. Utifrån insikter insamlat från Google Analytics och Nordstadens önskemål har vi producerat en hemsida som presterar mycket bättre.

Resultat

Bland annat har vi reducerat Bounce Raten med ca 20%, ökat tidsvistelsen på sidan från 1.10 min till 1.50 samt förhöjt den totala mängden av sidbesök med 12%.

Välkommen till fastighetsförvaltare med stort hjärta och ambitioner, nordstaden.se.